وقتی کودک روی اعصاب است چه واکنشی باید نشان داد ؟

0

 

چند روز پیش دخترم رو به پارک برده بودم تا با دوستاش بازی کنه ، وقتی احساس کردم که به اندازه کافی بازی کرده صداش کردم تا به خونه برگردیم قبل از این که به خونه برسیم به سوپر رفتم تا چیز هایی که نیاز دارم رو بخرم ، همین طور که داشتم خرید می کردم متوجه دخترم شدم که یه پفک بزرگ برداشته و توی بغلش محکم گرفته ، سریع به سمتش رفتم تا پفک رو ازش بگیرم و سر جاش بزارم دخترم وقتی این کار من رو دید شروع به گریه کرد و تا وقتی که از مغازه بیرون اومدیم هم گریه هاش ادامه داشت وقتی که دید توجهی به گریه هاش نمی کنم به من گفت : ( دیگه دوستت ندارم ، من یه مامان جدید می خوام ) ایستادم و به دخترم نگاه کردم و به خودم گفتم من تازه چند ساله که مامان شدم و حالا این کوچولو یه مامان جدید می خواد شاید این حرف ها یک دقیقه هم طول نکشید و دخترم مرتب جمله اشو تکرار می کرد ( دوستت ندارم ، من یه مامان جدید می خوام ) فوراٌ به سوپر برگشتم وپفکی که می خواست رو برای دخترم خریدم . وقتی پفک رو خریدم دخترم گفت ( حالا دوستت دارم و مامان جدید دیگه نمی خوام ) . از این موضوع  به معنای واقعی درمونده شدم و نمی دونم که در این جور مواقع چه کار باید کنم ؟

وقتی کودک روی اعصاب است به چه معناست ؟

وقتی کودک با رفتار و حرکاتش فکر شما رو در گیر می کنه ، به مرور زمان باعث به هم ریختن وضع روحی و روانی شما می شود .

حرف های کودکان که روی اعصاب است ؟

شاید برای شما هم پیش اومده باشه که دختر و یا پسرتون در طول روز حرف هایی به شما بزنن که واقعاٌ شما رو عصبانی می کنه و دوست دارین که کودکتون رو بزنید حالا این حرف ها چه حرف هایی هستند :

۱ – ماله منه

وقت هایی که به مهمانی میرید شاید براتون اتفاق افتاده که کودکتون اسباب بازی کودک میزبان رو برداره و همراه خودش بخواد به خونه ببره و شما اون لحظه هر کاری که می کنید کودک حاضر نمی شه اسباب بازی دوستش رو بده و مرتب تکرار می کنه ماله منه ، ماله منه ، و یا تولد دوستش باشه و هدیه دوستش رو برداره و به دوستش نده و بگه ماله منه .

۲– عادلانه نیست

وقتی به مهمانی دعوت شدید که برای کودکتون مناسب نیست و کودک رو دست مامان بزرگش میدید تا مواظبش باشه ولی کودک دوست داره که همراه شما به مهمانی بیاد ولی شما نمی تونید اونو همراه خودتون به مهمانی ببرید و کودک پاشوبه زمین می کوبه و با گریه می گه که ( شما به مهمانی برید ولی من تو خونه بمونم این عادلانه نیست . )

۳ – تو رئیس من نیستی

و یا مادری که کودکش رو کلاس زبان انگلیسی ثبت نام می کنه ولی کودکش دوست نداره به کلاس زبان بره و با زور به کلاس هاش میره و در فاصله بین خونه و کلاس مرتب تکرار می کنه که تو رئیس من نیستی و یا لباسی رو برای کودکش می خره و به کودکش نشون میده و کودکش سریع اعتراض می کنه تو رئیس من نیستی .

۴ – دوستت ندارم ، من یه مامان دیگه می خوام .

و یا کودکتون دوست داره بدون کفش توی کوچه ویا پارک بازی کنه و شما این اجازه رو به کودک نمیدین و کودک در جواب کار شما می گه که دیگه دوستت ندارم کاش یکی دیگه مامانم بود و یا وقتی در مقابل درخواستی که دارن بهشون نه می گیم مرتب تکرار می کنن که دیگه دوستت ندارم ، من یه مامان دیگه می خوام .

۵ – همین الان می خوام

و یا کودک شما غذایی رو می خواد که اون لحظه نمی تونید براش آماده کنید و هر چه براش توضیح می دید فایده نداره و کودک مرتب تکرار می کنه که من همین غذایی رو که میگم رو همین الان می خوام .

چگونگی برخورد باکودکی که روی اعصاب است ؟

خوب وقتی کودک جمله هایی مثل جمله های بالا رو می گه باید خیلی حواسمون باشه که در جواب کودک چه جمله ای رو به کار می گیریم مثلا :

در جمله اول ، که کودک اسباب بازی دوستش رو می خواد و مرتب تکرار می کنه که ماله منه ، اون لحظه والدین باید با گفتن جمله ای کودک رو قانع کنه که اسباب بازی دوستش رو بده ، مثلا ( متاسفم تو نمی تونی اسباب بازی دوستت رو بیاری خونه ) .

در جمله دوم ، که کودک به والدینش می گه (عادلانه نیست من توی خونه باشم و شما به مهمونی برید ) . در اینجا مادر و یا پدر باید به کودک توضیح بدن که ( ما هم دوست نداریم بدون تو به مهمونی بریم ولی مجبوریم ولی فردا می تونیم با هم به پارک  و یا هر جایی که تو دوست داری بریم ) .

در جمله سوم ، کودک به مادرش می گه تو رئیس من نیستی در اینجا کودک به مادرش چی داره می گه ؟ مادرش رو می خواد متوجه چه چیز کنه ؟ کودک داره می گه من می خوام حق انتخاب داشته باشم ، می خوام خودم کلاسم رو انتخاب کنم .

در جمله چهارم ، وقتی کودک رو از کاری که دوست داره منع می کنیم کودک سریع می گه دوستت ندارم و یه مامان دیگه می خوام . در اینجا نباید عصبی بشیم باید آروم باشیم وبه کودک یاد بدیم که احساسشو از کار ما بگه وما هم احساسمون رو از کار کودک بگوییم .

در جمله پنجم ، باید صبور باشید و حرف کودک رو نادیده بگیرید و به گریه های کودک توجه نکنید اگه یه بار تسلیم خواسته کودک شدین همیشه خواسته هاشو به همین صورت درخواست می کند .

کمی صبر کنید...

در این درس مشارکت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توجه داشته باشید که تمام اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد