مرور برچسب

I’m tired mom

مامان من خسته شدم !

من یه دختر 8 ساله دارم و قبل از این که  مدرسه ها آنلاین بشه هیچ مشکلی در درس خوندن با دخترم نداشتم ، دقیقا از وقتی کلاس هاش آنلاین شده مشکلات من و دخترم هم شروع شده ، درس هاش رو به درستی نمی خونه و نمی نویسه و میگه که خسته شدم و دوست ندارم…