مرور برچسب

گریه کودک

چطور به فرزندان مان در اولین تجربه مدرسه کمک کنیم؟

گریه کلاس اولی یکی از بهترین لحظات برای هر پدر و مادری رسیدن فرزندشان به سن مدرسه است و دیدن کودک در اولین لباس مدرسه‌اش برای والدین شوق‌وذوق خاصی دارد . کودکان معمولاً با شادی و شوری وصف‌ناشدنی وسایل مدرسه را انتخاب و خرید می‌کنند و…