مرور برچسب

کلاس های تابستانی

ثبت نام در کلاس های تابستانی

کودکم را کدام کلاس تابستانی ثبت‌نام کنم ؟ درگذشته وقتی به ماه آخر کلاسهای مدرسه می‌رسیدیم روزشماری ما برای رسیدن تعطیلات تابستان شروع می‌شد وهر روز منتظر آمدن روزهای فراغت از درس و مدرسه بودیم تا در تعطیلات به خوشی بازی بگذرانیم اما…