مرور برچسب

ووووااای سرم درد گرفت

ووووااای سرم درد گرفت

یه خواهر کوچولو دارم که خیلی حرف می زنه ، امروز هم دقیقا از صبح به هر طرف خونه که میرم همراه من داره میاد و همین طور داره حرف می زنه ( بیا با من بازی کن ؟ ) یا ( بیا با هم نقاشی بکشیم ) و من در جوابش تکرار می کردم که ( وووووووای سرم درد…