مرور برچسب

لطفا کمکم کنید، کودکم نمیتونه از حق خودش دفاع کنه

لطفا کمکم کنید، کودکم نمیتونه از حق خودش دفاع کنه

چند دقیقه پیش کودکم از من اجازه گرفت تا با دوستش برن توی حیاط خونه بازی کنن ، منم دارم از این فرصت استفاده می کنم و یه خورده وسایل هایی که کودکم توی خونه ریخته رو جمع می کنم تا حداقل خونه برای چند ساعتی که شده تمیز و مرتب باشه ، ولی هنوز…