مرور برچسب

فرزند

فرزند دوم خانواده

از وقتی که بچه دومم به دنیا اومده ، پسر 6 ساله ام به شدت حساس شده و کار های عجیب غریبی انجام میده ، وقتی که بچه دومم رو می خوام بخوابونم و به پسرم می گم آروم تر بازی کنه که می خوام برادرش رو بخوابونم ، نه تنها آروم تر بازی نمی کنه بلکه تمام…