مرور برچسب

شب

 شب ادراری کودکان

پسر پنج ساله من  از وقتی که نوزادم به دنیا اومده ، رفتارهاش تغییر کرده ، اذیت کردن هاش بیشتر شده و از همه مهم تر این که شب ها جاشو خیس می کنه و وقتی  متوجه میشم  که جاشو خیس کرده شروع به سرزنش کردن پسرم می کنم و در آخر یه کوچولو هم کتکش…