مرور برچسب

ریختن شیر روی میز

ریختن شیر روی میز

امروز صبح برعکس روزهای دیگه زود از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم که یه صبحانه عالی آماده کنم ، پس شروع به آماده کردن صبحانه کردم ، تخم مرغ نیمرو کردم ، چای دم کردم و . . .  .  و وقتی میز صبحانه رو آماده کردم ، رفتم اعضای خانواده رو یکی یکی…