مرور برچسب

رشد کودک

بلوغ زود رس

بلوغ زود رس امروزه یکی از دغدغه های والدین شروغ دوره بلوغ بچه ها در زمانی زودتر از انچه انتظار می رود است . شروع معمولی دوره بلوغ در دخترها نسبت به پسرها کمی زودتر اتفاق می افتد . دخترها در 11سالگی و پسرها در 13 سالگی به بلوغ می رسند…