مرور برچسب

رختخواب

جنگ فرستادن بچه ها به رختخواب

از سر کار خسته و کوفته رفتم خونه به امید اینکه بتونم یک ساعتی رو استراحت کنم ولی اون قدر خونه ریخت و پاش بود که نگو ، سریع شروع کردم خونه رو تمیز کردن بعدشم شام درست کردم وظرف های شام رو شستم و بلاخره وقت استراحت رسید ، برای دخترم یه قصه…