مرور برچسب

خشم

چطور از شر پرخاشگری های نوجوان مان رها شویم؟

آیا از پرخاشگری‌های نوجوان تان خسته شده‌اید؟ تا امروز والدین زیادی به من مراجعه کرده و از رفتار پرخاشگرانه نوجوانشان شکایت می کنند و به دنبال راهی برای رهایی از این وضعیت هستند اکثر والدین با ناراحتی عنوان می‌کنند: فرزندشان که تا چندی…