مرور برچسب

تنها ماندن کودک 10 ساله در خانه

تنها ماندن کودک ۱۰ ساله در خانه

فردا رو نمی دونم پسرم رو پیش کی بذارم برم سر کار ، تا وقتی که مدرسه ها باز بود مشکلی نداشتم ، پسرم رو صبح ها می ذاشتم مدرسه ، خودم هم سرکار می رفتم ولی الان نمی دونم چکار کنم ، وقتی به بار آخری که پسرم رو توی خونه تنها گذاشته بودم فکر می…