مرور برچسب

تغذیه نوزادان

چند غذای خوشمزه برای نوزادان

چند غذای خوشمزه برای کوچولوی 6 تا 9 ماهه کودکان از 6 ماهگی شروع به استفاده غذاهای کمکی در کنار شیر مادر می‌کنند ویکی از دغدغه‌های مادران این است که از چه غذاهای کمکی برای کودک استفاده کنند که همه مواد موردنیاز به بدن آن‌ها برسد و ازنظر…

از چه زمانی باید به نوزادان غذای کمکی بدهیم ؟

از چه زمانی باید به نوزادان غذای کمکی بدهیم ؟ تا 6 ماهگی تنها غذای کودک شیر مادر یا شیر خشک است که تمام احتیاجات بدن کودک را رفع می‌کند و نیاز به ماده غذایی دیگری نیست اما بین 4 تا 6 ماهگی کم‌کم زمان آن می‌رسد که کودک شروع به مصرف مواد…