مرور برچسب

تاثیر یوگا بر خشم کودکان

تاثیر یوگا بر کنترل خشم کودکان

تأثیر یوگا بر کنترل خشم کودک یکی از هیجاناتی که انسان‌ها از سال‌های اولیه تولدان را تجربه می‌کنند خشم است هیجان خشم نیز مانند سایر هیجانات که در نهاد انسان وجود دارد برای رشد وبقای انسان لازم است .کودک در سال‌های قبل از مدرسه از خشم…