مرور برچسب

بی احترامی بچه ها

چگونه با رفتار بی احترامی بچه ها برخورد کنیم؟

می خواستیم به مهمونی بریم ولی کودکم دوست نداشت بیاد و می خواست بازیشو ادامه بده بلاخره هر طور بود مهمونی رفتیم به غیر از ما چند نفر دیگه هم بودن اونا هم بچه کوچیک هم سن کودک من داشتن کودک من وقتی بچه های دیگه  رو دید  ناراحتیشو فراموش کرد و…