مرور برچسب

برو با بچه ها بازی کن دیگه

اه ، برو با بچه ها بازی کن دیگه

با چند نفر از دوست هام قرار گذاشته بودیم که یه روز بعدازظهر به ساحل بریم و بچه ها رو هم همراه خودمون ببریم تا اون ها هم بتونن با هم بازی کنن ، خلاصه بعد از چند روز هماهنگی که چه کسی ، چه چیزی رو همراه خودش بیاره ، روز موعود رسید و همگی با…