مرور برچسب

با کودکان لوس چگونه برخورد کنیم ؟

با کودکان لوس چگونه برخورد کنیم ؟

چند روز پیش برای خرید به یه فروشگاه رفتم همین جور که بین قفسه ها می گشتم دیدم یه بچه ای داره گریه میکنه و پاهاشو به زمین می کوبه که من این رو میخوام و والدینش سعی می کردند که کودک رو آروم کنند و در آخر کودک شروع کرد به داد و فریاد کردن که…