مرور برچسب

استرس

چگونه می توان استرس امتحان را کنترل کرد؟

استرس  امتحان استرس چیست ؟ زمانی که ما در مورد یک موضوع یا موقعیتی احساس نگرانی داریم گاهی این نگرانی ممکن است به حدی برسد که مانع از انجام کارهای روزمره زندگی ما بشود در این حالت ما استرس زده‌شده‌ایم دوستان استرس خیلی هم بد نیست اگر در…