مرور برچسب

اختلافات زناشویی

اختلافات زناشویی و تاثیر آن بر کودکان

اختلافات زناشویی وتاثیر برکودکان همه زوجین با ارزوها وارمانهای زیبایی وارد زندگی مشترک می شوند اما این اروزها همیشه به واقعیت منجر نمی شوند زندگی زناشویی گاهی دچارفراز ونشیبهایی می شود گاهی بین زوجین اختلافهایی بوجودمی اید که زندگی را از…