مرور برچسب

آموزش مهارت کودکان

مهارت های کودکان

   به نام خدا مهارت‌های کودکان 9 تا 11سال فرزندان ما در سنین مدرسه مهارت‌های زیادی از طریق آموزشهای مدرسه به دست می‌آورند مثل فرمول‌های ریاضی ،مهارت‌های خواندن و نوشتن و... اما در زندگی روزمره فرزندان ما مهارت‌های دیگری هم نیاز دارند…