مرور برچسب

آخ جون یه عالمه بازی

آخ جون یه عالمه بازی

این روز ها که مدارس تعطیل شده و بچه ها خونه هستن خوب زود از بازی های تکراری خسته میشن و شروع به اذیت کردن می کنن ، من هم  تا دو روز اول خیلی خوب بودم و خیلی خوشحال بودم که می تونستم وقت بیشتری رو کنار بچه ها باشم ، ولی بعد از دو روز از سر و…