شکستن گلدون قشنگم

0

شکستن گلدون قشنگم

امروز تمام خونه رو گرد گیری کردم و پرده ها رو شستم و همه ظرف های توی کابینت رو بیرون آوردم تا بشورم و دوباره سرجاشون بذارم ولی الان که می بینم خیلی کارها بیشتر از چیزی هست که فکرش رو می کردم ولی کاری رو که شروع کردم رو حتما باید تموم کنم برای همین سرعت انجام دادن کارها رو بیشتر کردم و هی از این ور به اون ور می رفتم و با دختر سه ساله خودم هم حرف می زدم تا سرگرم بشه ، وقتی که همه کارها رو انجام دادم خونه از تمیزی برق می زد و با این که حسابی خسته شده بودم ولی ارزش این خستگی رو داشت نگاهی به دور تا دور خونه انداختم و گلدون هایی که از کمد بعد از مدت ها بیرون آورده بودم و سرجاشون گذاشته بودم حسابی من رو ذوق زده کرده بود و آخرین کار که نصب پرده ها بود رو انجام دادم و همون جا روی مبل نسشتم دخترم هم کنارم نشسته بود و با کنجکاوی اطراف رو نگاه می کرد خیالم که از دخترم راحت شد یه لحظه چشم های خودم رو روی هم گذاشتم و وقتی چشم های خودم رو باز کردم دخترم رو دیدم که گلدون روی میز رو برداشته و داره نگاه می کنه سریع و با صدای بلند به دخترم گفتم که ( گلدون رو سر جاش بذاره و نباید دیگه به گلدون ها دست بزنه ) وقتی دخترم می خواست گلدون رو سرجاش بذاره گلدون از دستش افتاد و خورد شد اون لحظه فقط جیغ زدم و دخترم رو از اون جا دور کردم تا آسیب نبینه ولی خیلی عصبانی شده بودم و سر دخترم فریاد میزدم که چرا این کار رو کرده که در آخر باعث گریه دخترم شدم و اصلا به این فکر نمی کردم که این رفتار من ممکن هست به دخترم آسیب بزند .

اهمیت برخورد درست با کودک کنجکاو

اگه کودکی در بین کنجکاوی که می کنه چیزی رو خراب کنه و یا بشکنه شما به عنوان یه مادر و یه پدر باید حواستون باشه که چه رفتاری رو دارید انجام میدید چون یه رفتار و حرف نادرست از طرف شما به کودک می تونه آسیب برسونه و کودک به مرور از شما فاصله بگیره و همین طوراعتماد به نفس کودک رو پایین میاد وشروع به  لجبازی کردن با شما کنه پس خیلی مهمه که با کودک کنجکاو به درستی برخورد کنید .

چگونگی برخورد با کودک کنجکاو

وقتی کودک یه کاری رو انجام میده که باعث میشه چیزی بشکنه و یا خراب بشه باید حواستون به رفتارهای خودتون باشد .

۱ – نمی دونه از چی عصبانی هستید .

وقتی کودک گلدون مامانش رو زمین می ندازه و میشکونه و نمی دونه که چرا مامان عصبانی شده و به خاطر چه چیزی داره تنبیه و یا تحریم میشه چون کودک در سه سالگی با کنجکاوی همه جا رو بررسی می کنه و در این بین ممکن هست خوب وسایلی رو هم بشکنه یا خراب کنه و اون لحظه کودک انتظار نداره به خاطر این کنجکاوی تنبیه یا تحریم بشه پس باید عصبانیت خودتون رو کنترل کنید و وسایل شکستنی رو از دسترس کودک دور نگه دارید .

۲ – نه نگفتن زیاد

به کودکی که زیاد از حد کنجکاو هست نباید زیاد از کلمه نه استفاده کنید و وقتی دیدید که به سمت وسایل شکسنتی داره میره با انداختن یه توپ جلوی پای کودک حواسش رو از هدفی که داره دور کنید و کودک رو سرگرم بازی کنید یا کودک رو بغل کنید تا این که برای کودک توضیح بدید که نباید سراغ وسایل شکستنی برود .

۳ – مستقیم اشاره نکردن به مساله

همیشه یادتون باشه که نمی تونید به کودک سه سالتون بگید که نباید به سمت وسایل شکستنی بره و یا به کتاب های شما دست بزنه چون با اشاره مستقیمی که به موضوع می کنید کودک بیشتر کنجکاو می شود .

۴ – وقت آموزش

وقتی کودک در سن سه سالگی هست و بارها به صورت مستقیم به کودک تذکر دادید که نباید دست به کتاب های شما بزنه ولی کودک باز این کار رو انجام داده ، پس باید یادتون باشه که این آموزش روبه صورت غیر مستقیم به کودک یاد بدید تاثیر بیشتری روی کودک دارد .

۵ – مشخص کردن مرز

خوب وقتی کودک شما به سنی می رسه که باید به مدرسه بره و وارد یه محیط بزرگتر از خونه بشه ممکن هست با چیزهای مختلفی روربه رو بشه و یا بشنوه پس با مشخص کردن حد و مرز به کودک نشون بدید که هر چیزی رو شنید یا دید نباید هر جایی تکرار کنه یا انجام بدهد .

۷ – مراقب حرف هاتون باشید .

گاهی اوقات پدرها و مادرها به خاطر کنجکاوی و جنب و جوش بیش از حدی که کودکان دارن برچسب هایی رو به کودک خودشون می زنن پس حواستون به حرف هایی که به کودک خودتون می زنید باشه چون گاهی وقت ها باعث آسیب دیدن کودک می شود .

کمی صبر کنید...

در این درس مشارکت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توجه داشته باشید که تمام اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد