مرور رده

مقالات

چطور از شر پرخاشگری های نوجوان مان رها شویم؟

آیا از پرخاشگری‌های نوجوان تان خسته شده‌اید؟ تا امروز والدین زیادی به من مراجعه کرده و از رفتار پرخاشگرانه نوجوانشان شکایت می کنند و به دنبال راهی برای رهایی از این وضعیت هستند اکثر والدین با ناراحتی عنوان می‌کنند: فرزندشان که تا چندی…

وای ، بازم بهم ریختی ؟

بعد از یک ساعت که از این طرف به اون طرف می رفتم بلاخره خونه مرتب شد ، برای خودم چایی لیوانی ریختم و گفتم یه کوچولو استراحت می کنم و بعدش سراغ آشپزی میرم ، همچین که روی مبل نشستم دخترم بلند شد توی اتاقش رفت و در جواب من که می گفتم ( کجا میری…

بیشتر دقت کن

چند روز پیش که دفتر املای پسرم رو برداشته بودم  و نگاهی به املاهاش می کردم متوجه شدم که بعضی از کلمات رو اشتباه نوشته و بعضی از کلمات رو هم جا گذاشته و اصلا ننوشته و معلمش بازم پایین برگه دفترش جمله همیشگی رو نوشته بود ( بیشتر دقت کن ) ،…

مامان من آب می خوام آآآآب

پسرم داشت با ماشین هاش بازی می کرد منم داشتم فیلم تماشا می کردم که تلفن خونه زنگ خورد ، پسرم سریع ماشین هاشو زمین گذاشت و سمت تلفن رفت تا جواب بده ، گوشی تلفن رو برداشت و شروع کرد به حرف زدن ، از حرف هاش متوجه شدم که یکی از دوست هام تماس…