مرور رده

مقالات

استقلال ارزیابی کار توسط کودک حسی

چند روز پیش به همراه دوستان به کنار ساحل رفته بودیم و دختر من اونقدر بازی کرد که حسابی خسته شد و تا هفته ها از اون دورهمی کنار ساحل تعریف می کرد و جالب اینجا بود که چیزهایی رو تعریف می کرد که من یادم نبود و باید خیلی فکر می کردم تا یادم…

سپردن کودک به پرستار

دیروز که با دوستم ، تلفنی صحبت می کردم خیلی ناراحت بود و وقتی علتش رو پرسیدم متوجه شدم که چند روز دیگه باید به سرکار برگرده و نمی دونست که پسرشو به کی بده نگه داره تا وقتی که از سرکار برگرده ، مثل این که یه تعدادی گفته بودند که پسرش رو ببره…

قهر و آشتی

بچه ها در حال بازی کردن هستن منم می خوام از این فرصت استفاده کنم و کتابی رو که چند روز پیش خریده بودم رو بخونم ولی هنوز در کتاب رو باز نکرده بودم که صدای بحث کردنشون بلند شد ، بچه های من همیشه در حال دعوا کردن هستند مثلا چند روز…

روش های بالا بردن تاب آوری در کودکان

این روز ها فکرم خیلی مشغول مساله ای هست و خیلی منو در گیر خودش کرده ، وقتی که کوچیک بودم در همسایگی خونه قدیمی ما یه خانواده ای زندگی می کردن که یه پسر هم سن من داشتن و یه جواریی هم بازی هم بودیم تا این که به مرور زمان بزرگ شدیم و ما از اون…