مرور رده

مقالات

کارت عالی بود عزیزم  

پسر من هر موقعی که می خواستیم بریم بیرون باید من یا پدرش کفشش رو پای پسرم می کردیم برای همین من و پدرش تصمیم گرفتیم که به پسرم آموزش بدیم که چه جوری کفشش رو بپوشه واسه همین به دفعات مختلف کفش پوشیدن رو به پسرم آموزش دادیم و همیشه وقتی می…

مامان بیا بازی

امروز در  محل کارم با همکارم سر یه موضوعی بحث کردم و تا ساعت ها این تنش عصبی که در محیط کار برای من پیش اومده بود همراه من بود و هر کاری می کردم نمی تونستم به اون موضوع فکر نکنم حتی وقتی به خونه رسیدم  هم سر همین موضوع حرص می خوردم و هر…

اگه مامان رو دوست داری

اگه مامان رو دوست داری ) یه نگاه به غذا کردم و یه نگاه به دخترم و در جواب دخترم گفتم ( مامان جان غذا به این خوشمزه ای یه لقمه بخور ببین جه خوشمزه هست ) ولی دخترم مثل همیشه نخورد و همین طور با غذا بازی کرد و مخلفاتش رو از هم جدا می کرد ،…

مامان گوش میدی چی میگم

امروز رو تصمیم گرفتم یه چند دقیقه ای رو میون گل ها باشم و به گل ها برسم ، پس به حیاط رفتم و شروع کردم به آب دادن به گل ها ، وقتی کار آب دادن به گل ها رو تموم کردم و شروع به حرس کردن گل ها کردم و همین جور هم داشتم به کارهایی که باید امروز…