مرور رده

اختلالات روانشناختی کودک

چگونه می توان استرس امتحان را کنترل کرد؟

استرس  امتحان استرس چیست ؟ زمانی که ما در مورد یک موضوع یا موقعیتی احساس نگرانی داریم گاهی این نگرانی ممکن است به حدی برسد که مانع از انجام کارهای روزمره زندگی ما بشود در این حالت ما استرس زده‌شده‌ایم دوستان استرس خیلی هم بد نیست اگر در…

لکنت زبان

لکنت زبان در کودکان از اینکه کودک 3 ساله شما در زمان صحبت چند بار یک کلمه را تکرار می کند نگرانید ؟ یا زمانی که می‌خواهد در جمع جمله‌ای بگویید دچار لکنت می‌شود و شما ناچارید به کمکش بروید و جمله‌اش را تکمیل کنید؟؟؟ لکنت زبان…