مرور رده

آموزش مهارت های کودکان

ماساژ کودک

ماساژ کودک اولین راه ارتباط برقرار کردن نوزاد با جهان پیرامون از طریق لمس کردن است و ماساژ کودک درواقع برای کودک تأثیری  فراتر ازآنچه بر افراد بزرگ‌سال دارد می‌گذارد . ماساژ بدن یکی از فعالیت‌هایی است که برای افراد بزرگ‌سال لذت‌بخش بوده…

انتخاب رشته تحصیلی مناسب

چگونه رشته تحصیلی مناسبی انتخاب کنمیکی از مهم‌ترین تصمیمات زندگی نوجوانان که به‌نوعی اولین تصمیم مهم زندگی آن‌هاست تصمیم برای انتخاب رشته تحصیلی مناسب در مقطع دبیرستان است انتخاب رشته تحصیلی مناسب در این زمان نوجوان را به سمت انتخاب شغل…

تاثیر یوگا بر کنترل خشم کودکان

تأثیر یوگا بر کنترل خشم کودکیکی از هیجاناتی که انسان‌ها از سال‌های اولیه تولدان را تجربه می‌کنند خشم است هیجان خشم نیز مانند سایر هیجانات که در نهاد انسان وجود دارد برای رشد وبقای انسان لازم است .کودک در سال‌های قبل از مدرسه از خشم…

تک فرزندی و گرایش به رسانه

تک فرزندی واعتیاد به رسانه تا چند دهه قبل درهرخانه ایرانی حداقل چهار تا پنج کودک وجود داشت واین نوید جامعه ای جوان را برای ما به همراه داشت اما با گذشت زمان کم کم جمعیت خانواده ها کم و کمتر شد تا جایی که در هر خانه حداکثر دو فرزند وجود…
logo-samandehi