روان شناسی نقاشی کودک

به نام خداوند بخشنده مهربان   روان شناسی نقاشی کودک کودک شما، در سالهای اولیه زندگی مراحلی از رشد را پشت سر می گذارد تا به انسان بالغ وکاملی تبدیل گردد عوامل زیادی بررشد کودک تاثیر می گذارد وراههایی وجودداردکه رشد شخصیت کودک را کامل می…

میان وعده خوشمزه

میان وعده مناسب مدرسه اگر زنگ تفریح به مدرسه وارد شوید می‌بینید که تعداد زیادی فرشته‌های قدونیم‌قد در حیاط می‌چرخند و تعداد زیادی از آن‌ها مشغول خوردن تغذیه مدرسه خود هستند . بچه‌ها ساعت‌های زیادی رو در مدرسه می‌گذرانند و در بین…