مهارت های کودکان

   به نام خدا مهارت‌های کودکان 9 تا 11سال فرزندان ما در سنین مدرسه مهارت‌های زیادی از طریق آموزشهای مدرسه به دست می‌آورند مثل فرمول‌های ریاضی ،مهارت‌های خواندن و نوشتن و... اما در زندگی روزمره فرزندان ما مهارت‌های دیگری هم نیاز دارند…

۱۰ مهارتی که والدین در تربیت فرزند باید یادبگیرند

10 مهارتی که والدین در تربیت فرزند باید یادبگیرند ما به‌عنوان والدین در طول زندگی تحصیلی خود مطالب علمی زیادی را فراگرفته‌ایم که احتمالاً از آن‌ها در زندگی خانوادگی‌مان نمی‌توانیم استفاده کنیم مثلاً سینوس ایکس ضربدر کسینوس ... اما…

میان وعده مناسب مدرسه

میان وعده مناسب مدرسه اگر زنگ تفریح به مدرسه وارد شوید می‌بینید که تعداد زیادی فرشته‌های قدونیم‌قد در حیاط می‌چرخند و تعداد زیادی از آن‌ها مشغول خوردن تغذیه مدرسه خود هستند . بچه‌ها ساعت‌های زیادی رو در مدرسه می‌گذرانند و در بین…

یک صبحانه مقوی برای دانش آموزان

صبحانه مقوی برای دانش آموزان  همه ما مامان‌ها می دونیم که صبحانه برای بچه‌مدرسه‌ای ما خیلی مهمِ و باید صبحانه رو کامل از بقیه وعده‌های غذایی بخورند اما همین‌که تعطیلات تابستان تمام می‌شود و روزهای اول مدرسه فرامی‌رسند می‌بینیم که با تمام…