رشد خلاقیت کودکان در آشپزخانه

رشد خلاقیت کودک دراشپزخانه ویژه مادران شاغل همه ما دوست داریم فرزندان خلاق وباهوشی داشته باشیم وبه دنبال این هستیم که چطور می توانیم هوش وخلاقیت انها رارشد دهیم. اولین مساله ای که باید به ان توجه کنیم این است که هوش وخلاقیت دومقوله جدا…

احساس امنیت کودک

به نام خدا احساس امنیت کودک حتما برای شما هم پیش آمده که کودکی رودر آغوش مادرش ببینیدکه به شما لبخند می زند ولی همین که نزدیک می شوید تا با اوبازی کنید ناگهان کودک وحشت می کند وچنان به مادرش می چسبد که عملا نمی توانید اورااز مادر…

راه های ارتباط بهتر با کودک و نوجوان

به نام خدا ارتباط باکودک ونوجوان (درک احساسات کودک ) تا قبل ازدنیا آمدن کودک در عالم خیال خودرا والدین نمونه تصورمی کنیم وخودرا کارشناس مسائل کودکان می دانیم، اما زمانی که فرزند دلبندمان به دنیا می اید می بینیم که هر روزبرای ارتباط…

به جای تنبیه…

به نام خدا به جای تنبیه کودک ... شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بعدازیک روز کاری سخت وقتی خسته به خانه می رسید می بینید که فرزند دلبندتان تمام اسباب بازیهایش را وسط پذیرایی رها کرده ومشغول تماشای تلویزیون است ویا پسرنوجوانتان سیب…