مامان من خسته شدم !

من یه دختر 8 ساله دارم و قبل از این که  مدرسه ها آنلاین بشه هیچ مشکلی در درس خوندن با دخترم نداشتم ، دقیقا از وقتی کلاس هاش آنلاین شده مشکلات من و دخترم هم شروع شده ، درس هاش رو به درستی نمی خونه و نمی نویسه و میگه که خسته شدم و دوست ندارم…

منم می خوام ، چرا برای من نخریدی ؟

با بچه های مهد بازی می کردم و صدای جیغ هامون تا کلاس های دیگه هم می رفت ، وقتی حسابی بازی کردیم ، احساس کردم بچه ها خسته شدن ، دور خودم جمعشون کردم که با هم حرف بزنیم و حالا همه با هم می خواستن حرف بزنن و من اصلا نمی دونستم که چی دارن می گن…

تو خیلی با استعدادی ! فقط باید دکتر بشی

دور هم توی سالن نشسته بودیم و داشتیم فیلم نگاه می کردیم و پسرم هم داشت با خودش بازی می کرد ، وقتی فیلم تموم شد ، با همسرم در مورد فیلم حرف می زدیم که پسرم یهو گفت که ( مامان و بابا می خوام براتون گیتار بزنم و بخونم ) ، به همسرم نگاهی کردم و…

دوستم منو مسخره می کنه

در حال کتاب خوندن بودم که سر و صدای بچه ها از کوچه حواسم رو پرت کرد و کتاب رو کنار گذاشتم ، چشم هام رو بستم و با لبخند به صدای بازی کردن بچه ها گوش دادم ، یاد دوران کودکی بخیر ، چه زود گذشت یادم میاد که چقدر با  سر و صدا کردن های خودم بقیه…