من نمی تونم . . .

چند روز پیش که با همسرم در مورد آب دادن باغچه خونه صحبت  می کردم و شکایت می کردم که این کار کلی از وقت منو می گیره و کارهای دیگه ای که دارم رو باید با عجله انجام بدم ، پیشنهاد داد که این کار رو به پسرمون بدیم و بعد از این پیشنهاد همسرم سریع…

مامان من نبودم

من یه گلدون دارم که خیلی برای من  با ارزشه چون یکی از دوستام به من هدیه داده و همیشه وقتی به گلدونم نگاه می کنم یاد خاطراتی که با دوستم داشتم می افتم ،همون طور که من به گلدونم نگاه می کردم  پسر کوچولوی مامان هم داشت با توپش بازی می کرد…

هوش اخلاقی کودکان

چند روز پیش از مدرسه پسرم تماس گرفتن که به مدرسه برم من هم آماده شدم و به مدرسه رفتم و در طول مسیر مدام فکر می کردم که چه اتفاقی افتاده که با من تماس گرفتن به مدرسه برم بلاخره به مدرسه رسیدم و وقتی با مدیر مدرسه صحبت کردم متوجه شدم که پسر…

استقلال ارزیابی کار توسط کودک حسی

چند روز پیش به همراه دوستان به کنار ساحل رفته بودیم و دختر من اونقدر بازی کرد که حسابی خسته شد و تا هفته ها از اون دورهمی کنار ساحل تعریف می کرد و جالب اینجا بود که چیزهایی رو تعریف می کرد که من یادم نبود و باید خیلی فکر می کردم تا یادم…