هوش اخلاقی کودکان

چند روز پیش از مدرسه پسرم تماس گرفتن که به مدرسه برم من هم آماده شدم و به مدرسه رفتم و در طول مسیر مدام فکر می کردم که چه اتفاقی افتاده که با من تماس گرفتن به مدرسه برم بلاخره به مدرسه رسیدم و وقتی با مدیر مدرسه صحبت کردم متوجه شدم که پسر…

استقلال ارزیابی کار توسط کودک حسی

چند روز پیش به همراه دوستان به کنار ساحل رفته بودیم و دختر من اونقدر بازی کرد که حسابی خسته شد و تا هفته ها از اون دورهمی کنار ساحل تعریف می کرد و جالب اینجا بود که چیزهایی رو تعریف می کرد که من یادم نبود و باید خیلی فکر می کردم تا یادم…

سپردن کودک به پرستار

دیروز که با دوستم ، تلفنی صحبت می کردم خیلی ناراحت بود و وقتی علتش رو پرسیدم متوجه شدم که چند روز دیگه باید به سرکار برگرده و نمی دونست که پسرشو به کی بده نگه داره تا وقتی که از سرکار برگرده ، مثل این که یه تعدادی گفته بودند که پسرش رو ببره…

قهر و آشتی

بچه ها در حال بازی کردن هستن منم می خوام از این فرصت استفاده کنم و کتابی رو که چند روز پیش خریده بودم رو بخونم ولی هنوز در کتاب رو باز نکرده بودم که صدای بحث کردنشون بلند شد ، بچه های من همیشه در حال دعوا کردن هستند مثلا چند روز…