اضطراب کودکان

علی 9 ساله از تنها خوابیدن در اتاق خود به شدت می ترسد . و می خواهد شب را در کنار مادر باشد . او در طول روز هم هر جا مادر در خانه می رود به دنبال مادر راه می افتد گویی نمی خواهد مادر از جلو چشمانش دور شود ... او گاهی در مورد نگرانی هایی که…
logo-samandehi