کودک من دوست داره از پله ها بالا و پایین بشه، چکار کنم؟

دختر یک ساله من از هر فرصتی استفاده می کنه تا از پله ها بالا و پایین بشه مثل چند روز پیش ، من در حال تا زدن لباس های دخترم بودم و همین طور هم با دخترم داشتم حرف می زدم که متوجه شدم صدایی از دخترم نمیاد که وقتی پشت سرم رو نگاه کردم دیدم که…
logo-samandehi