در مقابل دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم ؟

همراه با خانواده به تولد دختر یکی از دوستان رفته بودیم موقع باز کردن کادوها که رسید پسرش که دوسالی از دخترش بزرگتر بود تمام هدیه های خواهرش رو برداشت و هر چه مامانش می گفت : اینا برای خواهرت هستند ولی گوش نمی داد وقتی هم به زور اسباب بازی…

وقتی کودک روی اعصاب است چه واکنشی باید نشان داد ؟

چند روز پیش دخترم رو به پارک برده بودم تا با دوستاش بازی کنه ، وقتی احساس کردم که به اندازه کافی بازی کرده صداش کردم تا به خونه برگردیم قبل از این که به خونه برسیم به سوپر رفتم تا چیز هایی که نیاز دارم رو بخرم ، همین طور که داشتم…

چگونه یک مادرآرام و خونسرد باشیم ؟

جلوی تلویزیون نشسته بودیم و داشتیم فیلم تماشا می کردیم که یک دفعه کودکم شروع کرد به بی ادبی کردن به یکی از شخصیت های فیلم ، به کودکم تذکر دادم که کارش اشتباهه و نباید این حرف ها رو بزنه برگشت به من گفت که( تو نمی فهمی ، پس حرف نزن…

داد زدن چه بلایی سر کودک می آورد ؟

توی خونه با کودکم تنها بودم به هر زحتمی که بود کودکم رو راضی کردم که برای بازی به اتاقش بره تا من بتونم برای شام یه چیزی رو آماده کنم . تا وقتی شام حاضر بشه داخل آشپز خونه در گیر شام بودم و از کودکم غافل بودم هر چی صداش زدم جوابی نمی داد…
logo-samandehi