تغذیه کودک شما

تغذیه کودک 1تا5سال وقتی کودک به شش‌ماهگی می‌رسد و جز شیر مواد غذایی دیگر به وعده‌های غذایی کودک اضافه می‌شود کم کم نگرانی جدیدی به نگرانی های مادر اضافه می شود وان این است که چه موادی مورد نیاز بدن کودک است وباید به او بدهد تا رشدش خوب…

انتخاب رشته تحصیلی مناسب

چگونه رشته تحصیلی مناسبی انتخاب کنم یکی از مهم‌ترین تصمیمات زندگی نوجوانان که به‌نوعی اولین تصمیم مهم زندگی آن‌هاست تصمیم برای انتخاب رشته تحصیلی مناسب در مقطع دبیرستان است انتخاب رشته تحصیلی مناسب در این زمان نوجوان را به سمت انتخاب شغل…

تاثیر یوگا بر کنترل خشم کودکان

تأثیر یوگا بر کنترل خشم کودک یکی از هیجاناتی که انسان‌ها از سال‌های اولیه تولدان را تجربه می‌کنند خشم است هیجان خشم نیز مانند سایر هیجانات که در نهاد انسان وجود دارد برای رشد وبقای انسان لازم است .کودک در سال‌های قبل از مدرسه از خشم…