املا با بازی

املا با بازی دیشب که مهمون داشتیم و خونه حسابی به هم ریخته بود وچون خیلی خسته بودم بدون این که خونه رو تمیز کنم خوابیدم و صبح به محض بیدار شدن شروع به تمیز کردن خونه کردم و همه ظرف های کثیف رو از پذیرایی جمع کردم و به آشپزخونه بردم و در…

درست رو باید خوب بخونی فهمیدی ؟

درست رو باید خوب بخونی فهمیدی ؟ خوب بلاخره ظرف ها رو هم شستم و تقریبا همه کارهای خونه رو تموم کردم و الان یه کوچولو وقت دارم یه سر به اتاق دخترم برم ، وقتی به اتاقش رفتم دخترم رو دیدم که داره درس هاش رو می نویسه برای همین دوباره به…

چرا پسرت حرف بد می زنه ؟

چرا پسرت حرف بد می زنه ؟ با جمعی از دوستان برای تفریح به بیرون شهر رفته بودیم تا این ساعت که خیلی خوش گذشته بود و بچه ها با هم حسابی دوست شده بودن و با فاصله از ما با هم بازی می کردن و ما هم در مورد سختی های تربیت بچه ها حرف می زدیم و هر…

اووففف زود باشید بچه ها دیر شد

اووففف زود باشید بچه ها دیر شد   وای حسابی دیرم شده  و باید به سرعت خودم رو به محل قرارم با دوستم  برسوندم ولی قبلش پسر و دخترم رو باید به خونه مادرم  ببرم سریع بچه ها رو آماده کردم و به اتاق رفتم تا خودم آماده بشم وقتی از اتاق بیرون اومدم…