از چه زمانی باید به نوزادان غذای کمکی بدهیم ؟

از چه زمانی باید به نوزادان غذای کمکی بدهیم ؟ تا 6 ماهگی تنها غذای کودک شیر مادر یا شیر خشک است که تمام احتیاجات بدن کودک را رفع می‌کند و نیاز به ماده غذایی دیگری نیست اما بین 4 تا 6 ماهگی کم‌کم زمان آن می‌رسد که کودک شروع به مصرف مواد…

پرخاشگری نوجوانان

پرخاشگری نوجوان پرخاشگری نوجوان یکی از بیشترین علت مراجعه والدین به مراکز مشاوره است و اکثر خانواده‌ها با ناراحتی عنوان می‌کنند که فرزند آرامشان که تا چندی قبل بسیارمودب و مطیع گفته‌های آنان بوده اکنون نمی‌توانند با او حداقل گفتگو را…

لکنت زبان

لکنت زبان در کودکان از اینکه کودک 3 ساله شما در زمان صحبت چند بار یک کلمه را تکرار می کند نگرانید ؟یا زمانی که می‌خواهد در جمع جمله‌ای بگویید دچار لکنت می‌شود و شما ناچارید به کمکش بروید و جمله‌اش را تکمیل کنید؟؟؟لکنت زبان…

کارگاه روانشناسی هوش

زمان کارگاه : کارگاه در 5 جلسه یک ساعت ونیم برگزار می گردد جامعه هدف : کارگاه ویژه کودکان 3 تا 6 سال است . مزایای شرکت در دوره : در دوره روانشناسی هوش ، انواع هوش کودک از جمله هوش ریاضی ، هوش بین فردی و...بررسی می شود و با تشخیص این…
logo-samandehi