مامان من نبودم

من یه گلدون دارم که خیلی برای من  با ارزشه چون یکی از دوستام به من هدیه داده و همیشه وقتی به گلدونم نگاه می کنم یاد خاطراتی که با دوستم داشتم می افتم ،همون طور که من به گلدونم نگاه می کردم  پسر کوچولوی مامان هم داشت با توپش بازی می کرد…

هوش اخلاقی کودکان

چند روز پیش از مدرسه پسرم تماس گرفتن که به مدرسه برم من هم آماده شدم و به مدرسه رفتم و در طول مسیر مدام فکر می کردم که چه اتفاقی افتاده که با من تماس گرفتن به مدرسه برم بلاخره به مدرسه رسیدم و وقتی با مدیر مدرسه صحبت کردم متوجه شدم که پسر…

استقلال ارزیابی کار توسط کودک حسی

چند روز پیش به همراه دوستان به کنار ساحل رفته بودیم و دختر من اونقدر بازی کرد که حسابی خسته شد و تا هفته ها از اون دورهمی کنار ساحل تعریف می کرد و جالب اینجا بود که چیزهایی رو تعریف می کرد که من یادم نبود و باید خیلی فکر می کردم تا یادم…

سپردن کودک به پرستار

دیروز که با دوستم ، تلفنی صحبت می کردم خیلی ناراحت بود و وقتی علتش رو پرسیدم متوجه شدم که چند روز دیگه باید به سرکار برگرده و نمی دونست که پسرشو به کی بده نگه داره تا وقتی که از سرکار برگرده ، مثل این که یه تعدادی گفته بودند که پسرش رو ببره…