کارگاه روانشناسی هوش

0

زمان کارگاه :

کارگاه در ۵ جلسه یک ساعت ونیم برگزار می گردد
جامعه هدف :
کارگاه ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال است .

مزایای شرکت در دوره :

در دوره روانشناسی هوش ، انواع هوش کودک از جمله هوش ریاضی ، هوش بین فردی و…بررسی می شود و با تشخیص این که کودک در کدام یک از انواع هوش قویتر است می توان برای پیشرفت اینده او برنامه ریزی کرد و در صورتی در یکی از انواع هوش جای پیشرفت بیشتری دارد تقویت و راهنمایی شود .

توضیح وتشریح دوره :

در این کارگاه براساس نظریه هوش چند گانه گاردنر در قالب بازی و انواع تست هوش استعدادهای کودک شناسایی شده همه کودکان در یک یا چند بعد از هوش دارای استعداد های بالقوه ای هستند که تشخیص و استفاده درست از انها موجب پیشرفتهای چشمگیر در آینده کودک خواهد داشت .در این کارگاه هوش های چند گانه کودک بررسی می شود و استعداد یابی صورت می گیرد و در اخر کارگاه توضیحاتی در اختیار خانواده ها جهت تقویت هوش فرزندشان قرار داده می شودکه با شناخت آنها بهتر می توانند فرزندشان را به سمت قله های موفقیت حمایت و راهنمایی کنند .

سر فصل و توضیحات دقیق دوره :

در این کارگاه هوش از ابعداد مختلف سنجیده می شود شامل :
هوش کلامی ، هوش ریاضی ،هوش فضایی ،هوش موسیقی ،هوش حرکتی ،هوش درون نگر و هوش میان فردی
و با استفاده از تستهای استاندارد و معتبر بین المللی همچون وکسلر ضریب هوشی کودک سنجیده می شود .

کمی صبر کنید...

در این درس مشارکت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توجه داشته باشید که تمام اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد