مامان من نبودم

0

من یه گلدون دارم که خیلی برای من  با ارزشه چون یکی از دوستام به من هدیه داده و همیشه وقتی به گلدونم نگاه می کنم یاد خاطراتی که با دوستم داشتم می افتم ،همون طور که من به گلدونم نگاه می کردم  پسر کوچولوی مامان هم داشت با توپش بازی می کرد نگاهمو از گلدون گرفتم  و به پسرم نگاه کردم یه لبخند زدم و همون طور که قربون صدقه پسرم می رفتم به سمت آشپزخونه رفتم تا واسه ناهار یه چیزی رو آماده کنم ، همچین که داخل آشپرخونه شدم صدای شکستن اومد و سریع برگشتم که ببینم چی شده که دیدم گلدونم هزار تکه شده ، اونم با توپ ، اون لحظه خیلی ناراحت شدم ، حتی می تونم بگم عصبانی هم شدم یه نگاهی به پسرم کردم و پسرم تا نگاه منو دید سریع گفت ( مامان من نبودم ) من  هم گفتم ( مگه جز تو کس دیگه ای هم بود ) اون قدر با پسرم حرف زدم و پسرم مدام در جواب من با گریه می گفت ( مامان من نبودم ) وقتی که آرومتر شدم و تونستم پسرم رو آروم کنم و دیدم که پسرم توی  خواب هق هق می کنه خیلی از خودم ناراحت شدم که چرا این طور با پسرم برخورد کردم ولی این که پسرم پشت سر هم تکرار می کرد که ( مامان من نبودم ) خیلی برام جالب بود ، چه چیز باعث شده بود که پسرم دروغ بگه در صورتی که من میدونستم که کار خودشه ، خیلی دوست دارم که پسرم بتونه کار اشتباهی که انجام داده رو بگه ، اما چه طوری ؟

دلایلی که باعث میشه کودکان دروغ بگویند ؟

پسر داستان ما می دونست که مامانش چقدر این گلدون رو دوست داره و براش عزیز هست وقتی که با توپ بازی می کنه و توپ به گلدون برخورد می کنه و گلدون می افته زمین و می شکنه از عکس العمل مامانش وقتی که ببینه گلدونش شکسته می ترسه و به دروغ میگه که کار من نبوده ، گاهی اوقات هم وقتی کودک کار اشتباهی رو انجام میده و می دونه که کاری که انجام داده اشتباهه ولی دوست نداره کسی بدونه ، شروع به دروغ گفتن می کنه ، بعضی وقت ها هم به کودکمون میگیم که کاری رو انجام بده ولی چون دوست نداره اون کار رو انجام بده دست به دامن دروغ می شود .

چرا مهمه که والدین با کودکان درست رفتار کنند ؟

در این داستان کودک از رفتاری که قرار هست مامانش انجام بده ترسیده و شروع به دروغ گفتن می کنه ، پس این مادر باید برای حرف زدن با کودکش روشی رو انتخاب کنه که کودک کار اشتباهش رو قبول کنه و صادقانه موضوع رو به مامانش بگه ، کودک هم یاد میگیره که چه طوری باید در این موقعیت رفتار کنه و هم اعتماد به نفسش پایین نمیاد ، پس خیلی مهمه که با کودکان درست رفتار کنیم .

چگونه از دروغ گفتن کودکان جلوگیری کنیم ؟

برای این که از دروغ گفتن کودکان جلوگیری کنیم باید همیشه حواسمون به چند نکته باشه ، نکاتی که به نظر خیلی مهم نیستن ولی خیلی روی رفتار و تربیت کودک تاثیرگذار هستند .

۱ – تحقیر نکردن کودکان

همیشه باید حواسمون باشه از کلمات تحقیرآمیز برای حرف زدن با کودکمون انتخاب نکنیم چون کودک برای این که تحقیر نشه شروع به دروغ گفتن می کند .

۲ – تشویق کودک

در مواقعی که کودک اشتباهش رو می پذیره و صادقانه به ما می گه ، هر چند که به خاطر کار اشتباهی که انجام داده به کودک تذکر میدیم ولی حتما هم باید کودک رو به خاطر این صداقتی که داشته باید تشویقش کنیم  تا بفهمه که این صداقتی که داشته رو دوست داریم و نباید ترسی از گفتن حقیقت داشته باشد .

۳ – الگوی خوبی باشیم

ما به عنوان پدر و مادر همیشه الگویی برای کودکمون هستیم و کارها و رفتارهای ما رو  می بینن و یاد می گیرن ، ولی گاهی اوقات این موضوع رو فراموش می کنیم و در موقعیت هایی به کودکمون دروغ می گیم و کودک می بینه و یاد میگیره و همون کار و رفتار رو انجام میده پس سعی کنیم الگوی خوب و نمونه ای برای کودکانمون باشیم .

۴ – کودک رو در موقعیت دروغ قرار ندهیم

مامان داستان ما با این که میدونست حقیقت چیه و چه اتفاقی برای گلدونش افتاده برای این که از زبون پسرش این حقیقت رو بشنوه و اونو شرمنده کنه شروع به سوال پرسیدن می کنه و پسر خودشو در موقعیتی قرار میده که پسرش می ترسه وبرای دفاع خودش شروع به دروغ گفتن می کنه  ، پس هیچ وقت کودکمون رو در چنین موقعیت هایی قرار ندهیم .

حرف آخر

ما به عنوان یه مادر و پدر همیشه قبل از این که رفتاری رو از خودمون نشون بدیم باید یادمون باشه که کار ما و رفتار ما روی کودکمون چقدر تاثیر میذاره و کودکمون رو چقدر از ما دور می کند  .

کمی صبر کنید...

در این درس مشارکت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توجه داشته باشید که تمام اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد