به جای تنبیه…

0

به نام خدا

به جای تنبیه کودک …

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بعدازیک روز کاری سخت وقتی خسته به خانه می رسید می بینید که فرزند دلبندتان تمام اسباب بازیهایش را وسط پذیرایی رها کرده ومشغول تماشای تلویزیون است ویا پسرنوجوانتان سیب نیمه خورده ای راروی مبل رها کرده وبه اتاقش رفته است …

درچنین مواقعی چه کار می کنید ؟ آیا مهارت آن رایاد گرفته اید که در این لحظات بتوانید خشم خودرا کنترل کنید وبه جای فریاد وتنبیه کودک دلبندتان بهترین عکس العمل را نشان دهید ؟

همه ما بارها شنیده وخوانده ایم که تنبیه کودک چه عوارض ناخوشایند وجبران ناپذیزی برروح وروان فرزند دلبند مان بر جای می گذارد اما …با این حال گاهی اوقات به نظر می رسد در آن لحظه عصبانیت هیچ راه دیگری نمی تواند کارسازباشد …

درمورد تنبیه مشکل این است که نه تنها موثرواقع نمی شود موجب سردرگمی کودک می شود وذهن کودک به جای تاسف ازانجام کار ناشایست وتفکر درمورد اصلاح اوضاع سرشار ازرفتارانتقام جویانه می شود ودرواقع مابه اوآموزش داده ایم که از روبروشدن با عواقب رفتار ناشایستش بپرهیزد .

برای بسیاری از ما ترک کردن موعظه ونصیحت سخنرانی وهشداروتهدید و…(آنچه اززمان کودکی خود فراگرفته ایم ) کارچندان ساده ای نیست .

آری تغییربسیار سخت است اما دراثرتکرارو تمرین به عادات رفتاری تبدیل می شوند که نتیجه آن داشتن فرزندانی با نشاط وسالم تر خواهد بود .

دراینجا چندجایگزین برای تنبیه عنوان می شود که امیدوارم با تکراروتمرین بتوانید به راحتی از آن استفاده کنید:

  • راه مفید بودن را به کودک نشان دهید مثال :

کودک درمیوه فروشی دست به میوه ها می زند وآنها را می ریزدبه جای عصبانی شدن وتهدید به کتک

زدن اومی توانید ازاوبخواهید درانتخاب میوه به شما کمک کند : ” چند تا سیب درشت به مامان بده “

۲)به جای تنبیه به کودک حق انتخاب بدهید مثال :

“الان زمان مناسبی برای خوردن بستنی نیست ولی می تونی انتخاب کنی که یا بعد ازشام بستنی بخوری

یا شکلات “

۳)درصورتی که کودک به صحبت های شما توجه نکرد اجازه دهید عواقب کارخود را تجربه کند مثلا در موردمثال شماره یک دفعه بعد موقع خرید اورا با خود نبرید ودلیل کارتان رابه وضوح برایش توضیح دهید .

۴)احساسات وانتظارات خود را از کودک بگویید مثلا :

وقتی خسته به خونه می رسم انتظاردارم خونه به همون تمیزی باشه که قبل از رفتنم بود یا ازاینکه به حرفهام توجه نکردی خیلی عصبانی شدم.

۵)راه اصلاح کردن کارهای اشتباهشان رابه انها تذکر دهیم مثلا:

فکرکنم خطهایی که روی دیوار کشیدی بایه اسفنج ومایع شستشو تمیز بشه .

در انتها پیشنهاد می کنم مواردی ازتنبیه کودکتان درروزهای اخیر یادداشت کنید وفکر کنید به جای تنبیه چه کار صحیح تری رومی تونید انجام بدید که نتیجه بهتری بگیرید .

امیدوارم موفق وشاد باشید .

[mks_button size=”medium” title=”دانلود فایل pdf” style=”squared” url=”https://moshaverkodak.com/wp-content/uploads/2016/06/به_جای_تنبیه….pdf” target=”_self” bg_color=”#1e73be” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-cloud-download” icon_type=”fa” nofollow=”0″]

کمی صبر کنید...

در این درس مشارکت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توجه داشته باشید که تمام اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد