از کجا شروع کنم؟

جدیدترین مطالب آموزشی

مامان من آب می خوام آآآآب

پسرم داشت با ماشین هاش بازی می کرد منم داشتم فیلم تماشا می کردم که تلفن خونه زنگ خورد ، پسرم سریع ماشین هاشو زمین گذاشت و سمت تلفن رفت تا جواب بده ، گوشی تلفن رو برداشت و شروع کرد به حرف زدن ، از حرف هاش متوجه شدم که یکی از دوست هام تماس…
ادامه مطلب ...

مامان من عروسک می خوام

یادم میاد که همراه چند نفراز دوستان به مسافرت رفته بودیم ، بعد از چند روز که همش بچه ها رو بیرون برده بودیم ما خانوم ها تصمیم گرفتیم که بچه ها رو پیش بابا هاشون بزاریم و خودمون بازار بریم و بدون جیغ و داد های بچه ها خرید  کنیم که آخرش با…
ادامه مطلب ...

 دیدن یک دوست قدیمی در خیابان

چون  فاصله خونه تا محل کارم زیاد نیست تصمیم داشتم که از محل کار تا خونه رو پیاده روی کنم و یه مقدار هم واسه خونه خرید کنم ، همون طور که پیاده روی می کردم از دور یکی از دوستان دوران دبیرستانم رو دیدم ، سرعتم رو بیشتر کردم تا به دوستم برسم …
ادامه مطلب ...

همسوبودن والدین در تربیت کودک

چند هفته ای بود که تصمیم گرفته بودم که برای دخترم با توجه به سنش پول توجیبی هفته ای در نظر بگیرم با پدرش هم صحبت کردم و گفتم که همچین تصمیمی گرفتم اون هم چیزی نگفت ، هفته اول یه مقدار پول توجیبی به دخترم دادم و دو روز بعد دوباره درخواست پول…
ادامه مطلب ...