کتاب شکرگزاری

0

کتاب شکرگزاری

کودکان ممکن است تصور کنند خیلی از کارهایی که برایشان انجام می شود حق مسلم آنهاست .

آموز شکرگزاری به فرزندانمان کار سختی نیست این کتاب مطالب خوبی در مورد اموزش شکرگزاری به کودکان را اموزش می دهد

 

ثبت نام در دوره رایگان
سلام امید وارو که از دیدن سایت بهره کافی را برده باشید شما می توانید با پر کردن فرم زیر در این دوره شرکت کنید